ריבית פיגורים

ריבית על איחור בהחזרי הלוואה ותשלום חוב

ריבית פיגורים נגבית במקרים שבהם בעל חוב או הלוואה לא עומד בתשלום החזרי החוב או ההלוואה למלווה.

פרסומת

השימוש בישראל במנגנון ריבית הפיגורים נפוץ מאוד, וניתן למצוא אותו במגוון של עסקאות ובהן: הלוואות, משכנתאות, חובות למוסדות ציבוריים, הסכמים חוזיים בין גופים פרטיים ועוד.

מהי ריבית פיגורים?

ריבית פיגורים נועדה לתמרץ בעלי חוב לשלם את חובם במועד.

ריבית הפיגורים קיימת בישראל משנת 1989, והיא מעוגנת בחוק "פסיקת ריבית והצמדה".

ריבית הפיגורים תהיה על פי רוב גבוהה יותר מהריביות הנהוגות במשק, במטרה:

 • לשמש כאמצעי להרתעה ולענישה במקרה שבו החייב אינו משלם את חובו או שאינו פורע את ההלוואה שלקח במועד.
 • לפצות את הלווה בגין העיכוב בתשלום החוב.

היכן משתמשים בריבית פיגורים?

 • פסקי דין של בתי המשפט
 • תיקים בהוצאה לפועל
 • תשלומים למדינה ולרשויות ציבוריות
 • הלוואות או משכנתאות מבנקים וחברות אשראי
 • התקשרויות חוזיות בין תושבים או גופים פרטיים

ריבית פיגורים – נתונים עדכניים

פרסומת

נכון לשנת 2024, ריבית הפיגורים המירבית בישראל הינה:

 • ריבית פיגורים למשכנתאות: 12.5%
 • ריבית פיגורים צמודה: 8.7%
 • ריבית פיגורים חשכ"ל: עד 4.5% (ראו הסבר בהמשך)

איך מחשבים את ריבית הפיגורים?

ריבית הפיגורים משתנה בהתאם לסוג החוב, וניתן לחלק אותה ל-2 שיטות חישוב עיקריות:

 • ריבית פיגורים חשכ"ל – לחישוב ריבית הפיגורים למשרדי ממשלה, עיריות, גופים ציבוריים ועוד.
 • ריבית פיגורים על משכנתאות
 • ריבית פיגורים על הלוואות

ריבית פיגורים חשכ"ל

עד יולי 2017 חושבה ריבית פיגורים חשכ"ל על ידי הוספת 6.5% לריבית החשב הכללי באותו זמן.

החל מיולי 2017, מחושבת ריבית פיגורים חשכ"ל באופן הבא:

 1. 90 הימים הראשונים לפיגור ייחשבו ל"תקופת גרייס", במהלכה לא תחושב ריבית פיגורים חשכ"ל על הקרן, ותמשיך להצטבר ריבית הבסיס, בהתאם להסכם / חוזה ההתקשרות.
 2. לאחר תום תקופת הגרייס ועד שנה ממועד תחילת הפיגור, תחושב ריבית הפיגורים לפי ריבית הבסיס בתוספת מרווח שנתי של 1.5%.
 3. בתקופה שבין שנה ממועד תחילת הפיגור ועד תום שנתיים ממועד הפיגור, תחושב ריבית הפיגורים לפי ריבית הבסיס בתוספת מרווח שנתי של 3%.
 4. בתקופה שבין שנתיים ממועד תחילת הפיגור ואילך, תחושב ריבית הפיגורים לפי ריבית הבסיס בתוספת מרווח שנתי של 4.5%.
 5. בכל מקרה, מרווח ריבית הפיגורים מעל ריבית הבסיס לא יעלה על מרווח שנתי של 4.5%.

ריבית פיגורים על משכנתאות

פרסומת

ריבית הפיגורים על משכנתאות מחושבת לפי מכפלת הריבית על ההלוואה * 1.2, כאשר ריבית הפיגורים המקסימלית בהלוואות משכנתא מוגדרת על ידי החשכ"ל, ועומדת בשנת 2024 על 12.5%. החישוב מבוסס על ממוצע ריבית הפריים בשלושת הבנקים המסחריים הגדולים בתוספת של 6.5%.

ריבית פיגורים על הלוואות

ריבית הפיגורים המירבית שניתן לגבות על אי תשלום חוב במועד בהלוואות שאינן משכנתאות מוגדרת בחוק אשראי הוגן, והיא מחושבת לפי מכפלת הריבית על ההלוואה * 1.2.

מאחר שהריבית המירבית על הלוואות נקבעה ל-15% בהלוואות לתקופה של מעל 3 חודשים, ו-20% בהלוואות לתקופה של עד 3 חודשים, ריבית הפיגורים המירבית עומדת על 18% ו-20% בהתאמה.

בקשה לביטול או הפחתה של ריבית פיגורים

חייבים יכולים לבקש ביטול או הפחתה של ריבית פיגורים שהם חייבים למדינה, למוסדות ציבוריים ורשויות מקומיות עקב מגוון סיבות, באתר המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, או על ידי פנייה ישירה לרשות הרלוונטית.

בבקשה יש לפרט את הנסיבות האישיות והמיוחדות המצדיקות הפחתה או ביטול של ריבית הפיגורים.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר כל זכות.

ריבית פיגורים – נתונים היסטוריים

ריבית פיגורים למשכנתאות

תאריךריבית
04/01/202412.5
25/05/202312.75
07/04/202312.5
23/02/202312.25
05/01/202311.75
24/11/202211.25
09/10/202210.75
25/08/202210.0
07/07/20229.25
26/05/20228.75
14/04/20228.35
10/04/20208.1
30/11/20188.25
26/02/20158.1
28/08/20148.25
31/07/20148.5
27/02/20148.75
27/09/20139.0
30/05/20139.25
17/05/20139.5
27/12/20129.75
01/11/201210.0
28/06/201210.25
26/01/201210.5
01/12/201110.75
02/10/201111.0
27/05/201111.25
01/04/201111.0
25/02/201110.5
28/01/201110.25
03/10/201010.0
30/07/20109.75
01/04/20109.5
01/01/20109.25
27/11/20099.0
28/08/20098.75
26/03/20098.5
26/02/20098.75
29/01/20099.0
01/01/20099.75
27/11/200810.5
14/11/200811.0
30/10/200811.5
12/10/200811.75
29/08/200812.25
01/08/200812.0
27/06/200811.75
30/05/200811.5
27/03/200811.25
28/02/200811.75
28/12/200712.25
31/08/200712.0
29/07/200711.75
31/05/200711.5
26/04/200711.75
01/03/200712.0
01/02/200712.25
28/12/200612.5
30/11/200613.0
26/10/200613.25
28/07/200613.5
28/04/200613.25
02/04/200613.0
27/01/200612.75
02/12/200512.5
30/10/200512.0
30/09/200511.75
27/01/200511.5
30/12/200411.7
25/11/200411.9
01/04/200412.1
26/02/200412.3
29/01/200412.5
01/01/200412.8
27/11/200313.2
30/10/200313.6
25/09/200314.1
28/08/200314.5
31/07/200315.0
26/06/200315.5
29/05/200316.0
01/05/200316.4
27/03/200316.7
26/12/200216.9
28/06/200217.1
13/06/200215.1
31/05/200213.6
26/04/200212.6
03/03/200212.4
25/12/200111.8
29/11/200113.8
01/11/200114.1
26/07/200114.3
28/06/200114.5
21/06/200114.8
31/05/200115.0
29/03/200115.2
01/03/200115.5
01/02/200115.7
28/12/200016.0
30/11/200016.2
26/10/200016.4
28/09/200016.6
31/08/200016.9
27/07/200017.1
27/04/200017.3
30/03/200017.6
24/02/200017.9
27/01/200018.3
30/12/199918.7
25/11/199919.2
29/07/199919.5
29/04/199920.0
31/03/199920.5
25/02/199921.0
17/11/199821.5
30/10/199819.5
09/08/199817.5
30/07/199819.0
25/06/199819.3
28/05/199819.6
03/05/199819.9
26/03/199820.2
26/02/199820.6
29/01/199820.9
29/08/199721.4
19/06/199720.7
27/02/199721.9
30/01/199722.2
26/12/199622.7
31/10/199623.2
26/09/199623.5
29/08/199623.8
01/08/199624.3
28/06/199625.0
02/06/199623.5
26/04/199622.8
01/02/199622.0
28/12/199521.7
27/10/199522.2
28/09/199521.7
27/07/199521.2
01/06/199521.5
27/04/199522.0
23/03/199522.8
23/02/199524.3
02/12/199425.0
30/09/199423.5
02/09/199421.98
31/07/199420.32
01/07/199419.82
27/05/199419.32
13/05/199418.82
04/01/199418.32
02/12/199317.5
23/08/199317.0
16/08/199317.5
05/08/199317.8
18/07/199318.5
06/07/199318.8
01/03/199319.34
02/02/199318.5
26/01/199318.26
01/11/199217.7
06/03/199218.5
21/02/199219.7
02/02/199221.2
22/12/199122.7
17/12/199125.1
26/11/199128.4
29/10/199129.9
23/10/199126.5
18/10/199124.5
01/10/199122.4
01/06/199021.2
22/04/199021.5
04/01/199022.5
01/06/198920.9
12/03/198921.5
15/02/198921.5
08/02/198923.3
19/01/198924.5
04/01/198924.5
29/11/198824.5
25/11/198823.9
11/11/198822.7
15/09/198821.5
01/08/198821.5
02/05/198821.5
17/02/198821.5
23/07/198721.5
01/06/198724.5
01/05/198727.5
10/04/198733.5
13/02/198737.5
20/10/198625.5