ריבית חשכ"ל | ריבית החשב הכללי – עדכנית

נתונים עדכניים והיסטוריים

ריבית החשב הכללי (או ריבית חשכ"ל), היא למעשה מספר שיעורי ריבית אשר נקבעים על ידי החשב הכללי, ומשמשים במגוון גדול של מקרים, ובהם התקשרויות עם גורמים ממשלתיים, גופים ציבוריים ועיריות, הלוואות לעובדי מדינה ואף בהסכמים חוזיים בין גופים פרטיים.

פרסומת

ריבית חשכ"ל – נתונים עדכניים

נכון לשנת 2024, שיעורי ריבית החשכ"ל הינם:

  • ריבית חשכ"ל: 6%
  • ריבית חשכ"ל בהלוואות לעובדי מדינה: 4.5%
  • ריבית איחורים בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית: 10.5%
  • ריבית פיגורים למשכנתאות: 12.5%

מהם הסוגים השונים של ריבית חשכ"ל?

כאשר משתמשים במונח "ריבית חשכ"ל" מתכוונים לעיתים קרובות לדברים שונים. בואו נעשה קצת סדר בסוגים השונים של ריביות חשכ"ל:

1. ריבית חשכ"ל – לחוזים והסכמים

ריבית חשכ"ל היא ריבית שקובע החשב הכללי ואשר משמשת כריבית בסיס בהסכמים, תקנות והתקשרויות של המדינה עם נותני שירותים וספקי טובין.

ריבית החשכ"ל מחושבת על פי רוב כתוספת של 1.5% אחוזים לריבית בנק ישראל והיא מתעדכנת בהתאם לשינויים בריבית זו.

2. ריבית חשכ"ל על הלוואות לעובדי מדינה

פרסומת

הריבית על הלוואות לעובדי המדינה הינה ריבית הבסיס המוטבת להלוואות שניתנות לעובדי מדינה במסגרת ההסכמים והמכרזים הקובעים את התנאים בהלוואות לעובדי מדינה.

3. ריבית פיגורים חשכ"ל

ריבית הפיגורים שמגדיר החשכ"ל בגין איחור בתשלומים למשרדי הממשלה מכוח הסכמי ההתקשרות עמם.

4. ריבית בגין איחור העברת כספים מהמערכת הבנקאית

ריבית המשמשת את הממשלה במקרים של איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית לממשלה.

5. ריבית פיגורים במשכנתאות

ריבית הפיגורים המירבית שיכולים הבנקים לגבות במקרה של איחור בתשלום החזר משכנתא. שיעור ריבית הפיגורים המקסימלי במשכנתאות מחושב לפי שיעור ריבית הפריים הממוצעת בשלושת הבנקים הגדולים + 6.5%.

ריבית חשכ"ל – נתונים היסטוריים

תאריךריבית
01/04/20244.5
01/01/20244.27
01/10/20234.66
01/07/20234.53
02/04/20234.51
01/04/20234.51
01/01/20233.94
01/10/20223.39
01/07/20223.4
01/04/20221.71
01/01/20220.72
01/10/20210.68
01/07/20210.78
01/04/20210.79
01/01/20210.74
01/10/20200.69
01/07/20200.69
01/04/20200.9
01/01/20200.75
01/10/20190.84
01/07/20191.1
01/04/20191.2
01/01/20191.51
01/10/20181.18
01/07/20181.07
01/04/20180.88
01/01/20180.78
01/10/20170.76
01/07/20170.9
01/04/20170.99
01/01/20171.05
01/10/20160.85
01/07/20160.74
01/04/20160.85
01/01/20161.04
01/10/20151.01
16/07/20151.04
03/04/20150.79
27/12/20122.4
28/06/20122.441
26/01/20122.667
01/12/20112.833
01/04/20113.0
26/02/20112.67
29/01/20112.5
03/10/20102.4
01/01/20102.06
01/12/20091.88
01/03/20091.69
01/02/20091.88
01/01/20092.4
01/12/20082.67
01/11/20083.33
01/09/20083.83
01/07/20083.5
01/06/20083.33
01/01/20083.21
01/12/20072.8
01/11/20062.4
01/09/20062.98
28/04/20063.74
02/04/20063.41
01/12/20053.14
01/11/20052.61
01/07/20032.41
01/06/20033.38
02/05/20034.56
01/05/20034.56
01/04/20034.75
01/03/20035.02
01/08/20025.7
01/07/20025.01
01/06/20024.64
01/05/20024.07
01/03/20023.42
01/01/20022.29
01/12/20012.68
01/11/20013.0
01/10/20002.04
01/07/20002.75
01/01/20002.28
01/12/19993.28
01/06/19995.23
02/04/19995.96
01/03/19996.44
01/02/19996.97
01/01/19996.71
01/12/19985.66
01/11/19984.44
03/08/19984.13
01/05/19984.24
01/04/19985.03
01/03/19985.88
01/02/19985.94
01/09/19977.35
01/07/19976.63
02/03/19977.91
02/02/19978.21
01/01/19978.48
01/11/19968.69
01/10/19969.06
01/07/19969.34
02/06/19968.86
01/05/19968.36
01/02/19966.65
01/01/19966.43
01/08/19957.63
01/06/19958.46
01/05/19959.168
01/04/19959.77
01/03/199510.04