קרן מימון לישראל – הלוואה חוץ בנקאית כנגד שעבוד דירה

פרסומת

חברת קרן מימון לישראל מפרסמת אפשרות לקבלת מימון חוץ בנקאי כנגד שיעבוד דירה, בסכומים של 150 אלף ש"ח ומעלה.

מהי קרן מימון לישראל

קרן מימון לישראל היא חברת פרטית, המתמחה בהשגת הלוואות חוץ בנקאיות כנגד שעבוד נכסים, ללקוחות המתקשים לקבל הלוואות מהבנקים.

מהי הלוואה חוץ בנקאית כנגד שעבוד דירה של קרן מימון לישראל?

פרסומת

הלוואה חוץ בנקאית כנגד שעבוד דירה נועדה לכיסוי חובות של לקוחות פרטיים ולקוחות מוגבלים.

הנחיות בנק ישראל מונעות מהבנקים לתת הלוואות ללקוחות שחשבון הבנק שלהם הוגבל.

לקוחות מוגבלים, בעלי דירות או נכסי נדל"ן אחרים, יכולים לקבל הלוואות חוץ בנקאיות, כנגד שעבוד הנכס שבבעלותם.

מה תנאי ההלוואה באמצעות קרן מימון לישראל?

הלוואה בסכום של 150 אלף ש"ח ומעלה ללקוחות פרטיים, כנגד שעבוד של דירה או נכס נדל"ן אחר.

ריבית ההלוואה לא פורסמה.

פרסומת

קרן מימון לישראל – טלפון

מספר הטלפון של קרן מימון לישראל לא פורסם. מוזמנים לעדכן אותנו בתגובות לגבי מספר הטלפון העדכני של קרן מימון לישראל.