ממי לוקחים הישראלים הלוואות?

פרסומת

מתוך כלל הישראלים שלקחו הלוואות במהלך שנת 2018 –

  • 92% לקחו הלוואה מהבנק.
  • 7.5% לקחו הלוואה מחברת כרטיסי אשראי.
  • 5% לקחו הלוואה מחברת ביטוח / קרן השתלמות / קרן פנסיה / קופת גמל.
  • 5% לקחו הלוואה מאדם פרטי או מארגון פרטי.

כך על פי ממצאי סקר ארוך טווח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפורסמו אתמול, ומתייחסים להלוואות שאינן הלוואות משכנתא.

נתונים חשובים נוספים מהסקר:

פרסומת
  • 29% ממשקי הבית בישראל דיווחו שיש להם הלוואות שאינן משכנתא (כ-790 אלף משקי בית).
  • 42% ממשקי הבית שבבעלותם חשבון בנק, היו במצב של משיכת יתר ("אוברדרפט") בחשבונם לפחות חודש אחד במהלך השנה האחרונה (כ-1.1 מיליון משקי בית).
  • 22% ממשקי הבית נמצאים במצב של משיכת יתר רוב השנה (10 חודשים או יותר).
  • 52% ממשקי הבית שיש בהם ילדים היו במשיכת יתר בשנה האחרונה לפחות חודש אחד, לעומת 30% ממשקי הבית שאין בהם ילדים.

ניתן לראות שרוב הלווים בישראל ממשיכים ללוות מהבנקים, בהם מתנהל לרוב החשבון שלהם, כאשר חלק גדול מההלוואות מיועד לכיסוי הוצאות שוטפות וחריגות ממסגרת האשראי בבנק.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות