לוח שפיצר – האם זו שיטת החזר ההלוואה הנכונה עבורכם?

הלוואה בהחזר חודשי קבוע

עודכן בתאריך 08/05/2024 על ידי צוות האתר

הלוואת שפיצר (בשמה המלא "הלוואה לפי לוח סילוקין שפיצר" ובעברית "הלוואת החזר חודשי שווה") היא ההלוואה הנפוצה ביותר כיום בישראל, לפיה מחושבים ההחזרים ברוב מסלולי הלוואות המשכנתא וההלוואות הפרטיות.

פרסומת

אך האם הלוואת שפיצר היא באמת שיטת החזר ההלוואה הנכונה ביותר עבורכם? ומהן האפשרויות האחרות העומדות בפניכם?

ריכזנו כאן את רוב הפרטים, ואתם מוזמנים לשלוח שאלות נוספות.

שפיצר, לוחות סילוקין וקללות אחרות

הלוואות צריך להחזיר, ושיטת החזר ההלוואה משפיעה באופן משמעותי על סכום ההחזר החודשי וגם על הסך הכולל של תשלומי הריבית שנשלם על ההלוואה לאורך השנים.

בישראל משתמשים הבנקים וחברות האשראי ב-4 דרכים שונות לחישוב סכום ההחזר החודשי והריבית על ההלוואות (החישוב הזה נקרא גם "לוח סילוקין"):

 • שפיצר – ובעברית: "הלוואת החזר חודשי שווה"
 • קרן שווה
 • הלוואת "גרייס"
 • הלוואת בלון

נערוך כאן השוואה קצרה בין המאפיינים המרכזיים של כל אחד מסוגי ההלוואות / לוחות הסילוקין:

סכום החזר חודשימה כולל ההחזר?סך הריביות שמשלמים
שפיצר –
החזר חודשי שווה
קבועקרן + ריביתבינוני
קרן שווהיורד בהדרגהקרן + ריביתבינוני
גרייסבתקופת הגרייס – קבוע
לאחר תקופת הגרייס – קבוע או יורד בהדרגה
בתקופת הגרייס – ריבית
לאחר תקופת הגרייס – קרן + ריבית
בינוני-גבוה
בהתאם לתקופת הגרייס
בלון / בוליטקבועריביתגבוה

מהי הלוואת שפיצר?

פרסומת

הלוואת שפיצר (או בשמה המלאה – הלוואה בלוח סילוקין שפיצר) נקראת בעברית "הלוואת החזר חודשי שווה", שם שמשקף את העיקרון המרכזי של ההלוואה – בכל חודש משלם הלווה סכום קבוע עבור החזר ההלוואה או המשכנתא.

סכום ההחזר החודשי בהלוואת שפיצר כולל גם את הקרן וגם את הריבית, כאשר בהחזרי ההלוואה הראשונים חלק גדול יחסית מההחזר משלם את הריבית של ההלוואה, וככל שמתקדמים עם התשלומים – מרכיב הריבית יורד בהדרגה ומרכיב הקרן עולה.

הדגמה החזר הלוואה לוח שפיצר

חשוב לשים לב – בהלוואות בריבית משתנה או צמודות למדד, התשלום החודשי ישתנה בהתאם לשינויים בריבית או במדד בהתאם.

מתי עדיף לקחת הלוואה לפי לוח שפיצר?

הלוואה לפי לוח סילוקין שפיצר מאפשרת יציבות ורמת ודאות גבוהה יחסית בסכום ההחזר החודשי, ומתאימה ללווים שמעוניינים לפרוע את ההלוואה שלהם בהקדם האפשרי.

לווים שמעריכים שיכולת ההחזר שלהם תהיה יציבה לאורך השנים, או שאף תגדל, יכולים לבחור סכום החזר חודשי גבוה יחסית, אשר יאפשר להם לקצר את תקופת ההלוואה ולשלם פחות ריבית לאורך חיי ההלוואה.

מהם היתרונות של הלוואת שפיצר?

 • תשלום חודשי קבוע (בהלוואות בריבית משתנה או צמודות למדד, התשלום החודשי ישתנה בהתאם לשינויים בריבית או במדד בהתאם).
 • מתאים ללווים שצופים שיכולת ההחזר שלהם תהיה יציבה לאורך השנים, או שתגדל.
 • בבחירה נכונה של סכום החזר חודשי – סך התשלומים עבור הריבית על ההלוואה יהיה נמוך יותר מאשר בהלוואה לפי לוח סילוקין "קרן שווה".

מהם החסרונות של הלוואת שפיצר?

 • החזר הקרן בשנים הראשונות איטי בגלל התשלום הגבוה עבור מרכיב הריבית.
 • סכום החזר ההלוואה החודשי קבוע ואינו יורד עם השנים.
פרסומת

מה ההבדל בין הלוואת שפיצר להלוואת קרן שווה?

בהלוואה לפי לוח סילוקין קרן שווה משלם הלווה בכל חודש סכום קבוע עבור קרן ההלוואה וסכום משתנה עבור הריבית על ההלוואה.

כך יוצא שבהלוואת קרן שווה, סכום ההחזר החודשי גבוה יותר בחודשים הראשונים להחזר ההלוואה, והוא הולך ויורד ככל שמתקדמים בהחזר ההלוואה.

לעומת זאת, בהלוואה לפי לוח שפיצר, סכום ההחזר החודשי קבוע ואינו משתנה לאורך השנים.

מתי הלוואת קרן שווה זולה יותר מהלוואת קרן שפיצר?

אם סכום החזר ההלוואה הראשוני בקרן השווה גבוה יותר מאשר בהלוואה לפי לוח שפיצר, בהלוואה לתקופה זהה וסכום זהה, סך הריבית שנשלם על הלוואה לפי לוח שפיצר יהיה גבוה יותר ביחס להלוואת קרן שווה.

מתי הלוואת קרן שפיצר זולה יותר מהלוואת קרן שווה?

אם סכום ההחזר הראשוני שווה בשתי ההלוואות, סך הריבית שנשלם על הלוואה לפי לוח שפיצר יהיה נמוך יותר מאשר בהלוואה לפי לוח סילוקין קרן שווה (בהנחה של סכום הלוואה זהה).

מתי עדיף לקחת הלוואה לפי קרן שווה?

הלוואה לפי קרן שווה מתאימה בעיקר ללווים אשר מעריכים שיכולת ההחזר החודשית שלהם תרד לאורך השנים בהדרגה.

מה ההבדל בין הלוואת שפיצר להלוואות גרייס / בלון / בוליט?

הלוואות בלון / בוליט Bullet הן הלוואות שבהן החזרי ההלוואה לאורך השנים כוללים רק את הריבית, ואילו החזר ההלוואה מתבצע בסיום תקופת ההלוואה, בסכום אחד.

הלוואות גרייס הן קטגוריה רחבה יותר של הלוואות, הכוללת בתוכה גם את הלוואות הבלון / בוליט. בהלוואות גרייס מקבלים הלווים תקופת "גרייס" (חסד) שבה הם לא מחזירים את הריבית ו/או הקרן על ההלוואה.

תקופת הגרייס יכולה לעמוד על חודשים ספורים, שנים, או תקופת ההלוואה כולה.

הלוואת בלון / בוליט היא למעשה סוג של הלוואת גרייס שבה הריבית משולמת אחת לחודש ותשלום הקרן מתבצע רק בסוף תקופת ההלוואה.

הלוואה לפי לוח סילוקין שפיצר למתקדמים – החישוב המתמטי

הנוסחה המתימטית לחישוב לוח סילוקין בשיטת שפיצר היא: {\displaystyle \ {\frac {R}{1-{\frac {1}{(1+R)^{n}}}}}}.

כאשר:

 • R – הריבית החודשית
 • n – מספר ההחזרים החודשיים של ההלוואה