יצירת קשר

צוות אתר הלוואות נט אינו משווק הלוואות, נותן הלוואות או מספק ייעוץ בנושא הלוואות. אין להשתמש בטופס זה לבקשת הלוואה או לייעוץ בנושא הלוואות.

שליחת הודעה

  כל המידע במופיע באתר מבוסס על נתונים שנאספו מאתרי האינטרנט של הגופים הפיננסיים השונים ועל מידע שהתקבל ממשתמשי האתר. במידה שמצאתם טעות או נתון שאינו מעודכן – נשמח שתכתבו לנו.

  ציוני דירוג הלוואות נט מבוססים על תנאי ההלוואות, בהתאם למידע המצוי ברשותנו, ונקבעים על פי הריבית על ההלוואה, סכום ההלוואה, תקופת ההחזר והעלויות הנלוות של ההלוואה.

  צוות האתר אינו עוסק במכירת הלוואות מכל סוג שהוא ואינו קשור או אחראי למי מהגופים המופיעים באתר.

  פרסומת

   

  הבהרה: אתר הלוואות נט הינו אתר אינפורמטיבי, שאינו מקיים כל שיתוף פעולה עסקי או אחר עם החברה ומוצרי ההלוואות הנסקרים בדף זה. האמור בתוכן סקירה זו הינו בהתאם למיטב ידיעתו של צוות האתר ובהתאם לתנאי השימוש באתר.