הקרן להלוואות בערבות המדינה של משרד האוצר

עודכן בתאריך 06/03/2024 על ידי צוות האתר

משרד האוצר תומך בבעלי עסקים קטנים ובינוניים מתוך הבנת תרומתם למשק הישראלי ומאפשר להם קבל דרכו הלוואות במסלולים רבים ומגוונים. 

פרסומת

ריכזנו עבורכם את כל המידע שעליכם לדעת לפני שאתם לוקחים הלוואה בערבות המדינה של משרד האוצר. 

מהי קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה?

הקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים מופעלת על ידי אגף החשב הכללי במשרד האוצר במטרה לחבר בעלי עסקים עם גופים פיננסיים ולהעניק הלוואות בתנאים מיטיבים. 

מהם מסלולי ההלוואות שמעמידה הקרן להלוואות בערבות המדינה של משרד האוצר? 

הקרן להלוואות בערבות המדינה של משרד האוצר מעניקה לעסקים שנקלעו לבעיות כלכליות שמונה מסלולי מימון ועזרה:

 1. הלוואה להקמת עסק חדש. 
 2. הלוואת השקעה בעסק קיים. 
 3. הלוואה משולבת – השקעה וגישור פערי תזרים. 
 4. הלוואת השקעה בתעשייה. 
 5. הלוואת חקלאות. 
 6. הלוואת יצואנים. 
 7. הלוואת מסלולי עמותות. 
 8. הלוואת פערי תזרים. 

מהי הלוואה להקמת עסק חדש בערבות המדינה של משרד האוצר?

הלוואה להקמת עסק חדש היא הלוואה עד לגובה של 500,000 שקלים בתקופת החזר של עד 60 תשלומים עם אפשרות לדחיית תשלום הקרן לתקופה של 6 חודשים. 

הפיקדון המקסימלי עבור ההלוואה הוא עד 10% מגובה ההלוואה ועד לסכום של 300 אלף שקלים או 25% מכל סכום נוסף. 

פרסומת

מהי הלוואת השקעה בעסק קיים בערבות המדינה של משרד האוצר?

הלוואת השקעה בעסק קיים היא הלוואה עד לגובה של 500,000 שקלים או 8% ממחזור המכירות השנתי (הגבוה מביניהם), בתקופת החזר של עד 60 תשלומים עם אפשרות לדחיית תשלום הקרן לתקופה של 6 חודשים. 

נדרש הון עצמי של עד 20% ופיקדון מקסימלי של 25% מגובה ההלוואה על מנת לקבל אותה. 

מהי הלוואה משולבת בערבות המדינה של משרד האוצר?

הלוואה משולבת היא הלוואת גישור לפערי תזרים והשקעה בעסק עד לגובה של 500,000 שקלים או 8% ממחזור המכירות השנתי (הגבוה מביניהם), בתקופת החזר של עד 60 תשלומים עם אפשרות לדחיית תשלום הקרן לתקופה של 6 חודשים. 

גובה הפיקדון המקסימלי עבור ההלוואה הינו 25%. 

מהי הלוואת השקעה בתעשייה בערבות המדינה של משרד האוצר?

הלוואת השקעה בתעשייה היא הלוואה לעסקים בתעשייה עם ותק של 3 שנים לפחות עד ל-90% מסכום ההשקעה או 15% ממחזור המכירות השנתי של העסק (הנמוך מביניהם) בתקופת החזר של עד 144 תשלומים עם אפשרות לדחיית תשלום הקרן לתקופה של 6 חודשים. 

מהי הלוואת חקלאות בערבות המדינה של משרד האוצר?

הלוואת חקלאות היא הלוואה עד לגובה של 750,000 שקלים בתקופת החזר של עד 120 תשלומים עם אפשרות לדחיית תשלום הקרן לתקופה של 6 חודשים. 

פרסומת

ההלוואה מיועדת לעסקים בענף הצומח עם מחזור מכירות שנתי של עד 5 מיליון שקלים בכפוף להצגת ביטוח נזקי טבע. הפיקדון המקסימלי הוא 10% מגובה ההלוואה. 

מהי הלוואת יצואנים בערבות המדינה של משרד האוצר?

הלוואת יצואנים היא הלוואה עד לגובה של 12% ממחזור המכירות השנתי בתקופת החזר של עד 60 תשלומים ואפשרות לדחיית תשלום הקרן לתקופה של 6 חודשים. 

גובה הפיקדון המקסימלי עבור ההלוואה הינו 25%. 

מהי הלוואת מסלול עמותות בערבות המדינה של משרד האוצר?

הלוואת מסלול עמותות היא הלוואה לעמותות שנחשבות עסקים קטנים או בינוניים ופעילות בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות. 

על מנת לקבל את ההלוואה על העמותה להיות בהתקשרות עם המדינה בהיקף העולה על 120% מגובה ההלוואה ובתוקף לעוד שמונה חודשים. בנוסף, שלא יותר מ-50% מהכנסות העמותה בשנתיים שקדמו למועד בקשת ההלוואה היו מתרומות. 

מהי הלוואת פערי תזרים בערבות המדינה של משרד האוצר?

הלוואת פערי תזרים היא הלוואה עד לגובה של 500,000 שקלים או 8% ממחזור המכירות השנתי (הגבוה מביניהם), בתקופת החזר של עד 60 תשלומים עם אפשרות לדחיית תשלום הקרן לתקופה של 6 חודשים. 

גובה הפיקדון המקסימלי עבור ההלוואה הינו 25%. 

מהם התנאים לקבלת הלוואה בערבות המדינה של משרד האוצר?

על מנת להיות רשאים להגיש בקשה להלוואה דרך הקרן עליכם לעמוד בקריטריונים הבאים:

 1. העסק רשום בישראל – כעסק מורשה, חברה, עמותה או שותפות. 
 2. מחזור מכירות שנתי לא עולה על 100 מיליון שקלים. 
 3. חשבון בעל העסק או השותפים במניות לא מוגבל או מעוקל. 
 4. העסק לא נמצא בתהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק או הסדר נושים.
 5. העסק לא נמצא בחובות או תהליכי הוצאה לפועל.