הלוואות קורונה – כל מה שחשוב להכיר

נגיף הקורונה פגע וערער מבחינה כלכלית אנשים רבים – שכירים ועצמאיים.  ריכזנו עבורכם את כל אפשרויות המימון העומדות בפניכם בזמן מגפת הקורונה. 

פרסומת

מהי קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה?

הקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים מעניקה לעסקים שנקלעו לבעיות כלכליות שמונה מסלולי מימון ועזרה:

 1. הלוואה להקמת עסק חדש – הלוואה עד לגובה של 500 אלף שקלים בתקופת החזר של עד 5 שנים ואפשרות לדחיית תשלום הקרן לתקופה של חצי שנה. הפיקדון המקסימאלי עבור ההלוואה הוא עד 10% מגובה ההלוואה ועד לסכום של 300 אלף שקלים או 25% מכל סכום נוסף. 
 2. הלוואת השקעה בעסק קיים – הלוואה עד לגובה של 500 אלף שקלים או 8% ממחזור המכירות השנתי (הגבוה מביניהם), בתקופת החזר של עד 5 שנים ואפשרות לדחיית תשלום הקרן לתקופה של חצי שנה. על מנת לקבל הלוואה יש צורך בהון עצמי של עד 20% והפיקדון המקסימלי הוא 25% מגובה ההלוואה. 
 3. הלוואה משולבת – הלוואת גישור לפערי תזרים והשקעה בעסק עד לגובה של 500 אלף שקלים או 8% ממחזור המכירות השנתי (הגבוה מביניהם), בתקופת החזר של עד 5 שנים ואפשרות לדחיית תשלום הקרן לתקופה של חצי שנה. הפיקדון המקסימלי עבור ההלוואה הוא עד 25% מההלוואה. 
 4. הלוואת השקעה בתעשייה – הלוואה לעסקים בתעשייה עם ותק של 3 שנים לפחות עד ל-90% מסכום ההשקעה או 15% ממחזור המכירות השנתי של העסק (הנמוך מביניהם) בתקופת החזר של עד 12 שנים ואפשרות לדחיית תשלום הקרן לתקופה של חצי שנה. 
 5. הלוואת חקלאות – הלוואה עד לגובה של 750 אלף שקלים בתקופת החזר של עד 10 שנים ואפשרות לדחיית תשלום הקרן לתקופה של חצי שנה. ההלוואה מיועדת לעסקים בענף הצומח עם מחזור מכירות שנתי של עד 5 מיליון שקלים בכפוף להצגת ביטוח נזקי טבע. הפיקדון המקסימאלי הוא 10% מגובה ההלוואה. 
 6. הלוואת יצואנים – הלוואה עד לגובה של 12% ממחזור המכירות השנתי בתקופת החזר של עד 5 שנים ואפשרות לדחיית תשלום הקרן לתקופה של חצי שנה. הפיקדון המקסימלי הוא עד 25% מגובה ההלוואה. 
 7. הלוואת מסלול עמותות – הלוואה לעמותות שנחשבות עסקים קטנים או בינוניים ופעילות בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות. על מנת לקבל את ההלוואה על העמותה להיות בהתקשרות עם המדינה בהיקף העולה על 120% מגובה ההלוואה ובתוקף לעוד שמונה חודשים. בנוסף, שלא יותר מ-50% מהכנסות העמותה בשנתיים שקדמו למועד בקשת ההלוואה היו מתרומות. 
 8. הלוואת פערי תזרים – הלוואה עד לגובה של 500 אלף שקלים או 8% ממחזור המכירות השנתי (הגבוה מביניהם), בתקופת החזר של עד 5 שנים ואפשרות לדחיית תשלום הקרן לתקופה של חצי שנה. הפיקדון המקסימלי הוא 25% מגובה ההלוואה. 

מהם תנאי הסף לקבלת הלוואת קורונה דרך הקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה?

על מנת להיות רשאים להגיש בקשה להלוואה דרך הקרן עליכם לעמוד בקריטריונים הבאים:

 1. העסק רשום כעסק מורשה, חברה, עמותה או שותפות. 
 2. מחזור המכירות השנתי לא עובר את ה-100 מיליון שקלים. 
 3. חשבון בעל העסק או השותפים במניות לא מוגבל או מעוקל. 
 4. העסק לא נמצא בתהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק או הסדר נושים, חובות או תהליכי הוצאה לפועל. 

מהי קרן ההלוואות לעסקים לסיוע בקושי תזרימי שנוצר בעקבות התפשטות נגיף הקורונה?

הקרן פועלת באמצעות המדינה ונועדה לסייע חעסקים קטנים, בינוניים וגדולים אשר נפגעו כלכלית בעקבות מגפת הקורונה. קיימים שני מסלולי הלוואה שהקרן מעמידה עבור עסקים:

 1. הלוואה לעסקים קטנים ובינוניים – הלוואה עד לגובה של 24% ממחזור המכירות השנתי ועד 20 מיליון שקלים, בתקופת החזר של 5 שנים עם אפשרות לדחיית תשלום הקרן לתקופה של שנה. בשנה הראשונה והשנייה הריבית משולמת על ידי המדינה ולאחר מכן גובה הריבית הוא פריים+1.5%. גובה הפיקדון הוא עד 5%. 
 2. הלוואה לעסקים גדולים – הלוואה עד לגובה של 8% ממחזור המכירות השנתי ועד 100 מיליון שקלים, בתקופת החזר של 5 שנים עם אפשרות לדחיית תשלום הקרן לתקופה של שנה. ההלוואות ניתנות ללא עמלות וגובה הפיקדון הוא עד 5%. 
פרסומת

מהם תנאי הסף לקבלת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בסיוע בקושי תזרימי בעקבות התפרצות נגיף הקורונה?

על מנת להיות זכאים להלוואה דרך הקרן עליכם לעמוד בקריטריונים הבאים:

 1. על העסק להיות רשום כעוסק פטור, מורשה, חברה, שותפות, אגודה שיתופית או עמותה. 
 2. מחזור המכירות בשנה הקודמת לבקשה היה עד 400 מיליון שקלים. 
 3. העסק נקלע לקשיים כלכליים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. 
 4. העסק לא קיבל הלוואה דרך הקרן לעסקים גדולים להתמודדות עם נגיף הקורונה.

מהם תנאי הסף לקבלת הלוואות לעסקים גדולים בסיוע בקושי תזרימי בעקבות התפרצות נגיף הקורונה?

על מנת להיות זכאים להלוואה דרך הקרן עליכם לעמוד בקריטריונים הבאים:

 1. על העסק להיות רשום כחברה, שותפות, אגודה שיתופית או עמותה. 
 2. מחזור המכירות בשנה הקודמת לבקשה היה עד 200 מיליון שקלים. 
 3. העסק נקלע לקשיים כלכליים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. 
 4. בעסק מועסקים לפחות 100 עובדים. 
 5. 50% מהנכסים היצרניים או הקניין הרוחני של העסק רשומים בישראל. 
 6. העסק לא קיבל הלוואה דרך הקרן לעסקים קטנים ובינוניים להתמודדות עם נגיף הקורונה.

מהי הלוואת עוגן לעסקים זעירים וקטנים להתמודדות עם הנזקים של נגיף הקורונה?

עמותת עוגן מעניקה לעסקים זעירים וקטנים הלוואות עד לגובה של 100 אלף שקלים או סכום הכנסות ממוצע של חודשיים אחרונים (הנמוך מביניהם), בתקופת החזר של עד 5 שנים וריבית קבועה 5%. 

בחצי השנה הראשונה ההחזר החודשי יהיה על סכום של 500 שקלים ולאחר מכן יהיה פרעון של הקרן והריבית באופן שוטף. 

מהם תנאי הסף לקבלת הלוואת עסקים זעירים וקטנים להתמודדות עם הנזקים של נגיף הקורונה דרך עוגן?

פרסומת

על מנת להיות זכאים להלוואה דרך עמותת עוגן עליכם לעמוד בקריטריונים הבאים:

 1. מחזור מכירות שנתי של עד 5 מיליון שקלים. 
 2. העסק עם וותק פעילות של שנתיים לפחות. 
 3. אין חשבון מוגבל לעסק או בעליו באחד מן הבנקים. 

מהי הלוואת מנורה מבטחים לאור משבר הקורונה?

הלוואה עד לגובה של 10 אלף שקלים בתקופת החזר של שנה, כאשר הריבית היא על חשבון מנורה מבטחים ולא על העמית. 

מהם מסלולי החזר ההלוואת קורונה במנורה מבטחים?

מנורה מבטחים מאפשר לעמיתים שלה שני מסלולים להחזר ההלוואה:

 1. פרעון בתשלום אחד מחשבון העו"ש של העמית. 
 2. פרעון ההלוואה על ידי קיזוז מהיתרה בקרן ההשתלמות. 

מהם התנאים לקבל הלוואת קורונה דרך מנורה מבטחים?

על מנת להיות זכאים להלוואה דרך מנורה מבטחים עליכם לעמוד בקריטריונים הבאים:

 1. צבירה של 50 אלף שקלים ומעלה בקרנות ההשתלמות. 
 2. ותק של 5 שנים ומעלה. 
 3. עמידה בתנאי חיתום. 

אילו עוד פתרונות מימון יש עבור אנשים פרטיים ועסקים שנפגעו עקב נגיף הקורונה?

אנשים אשר לא הצליחו לעמוד בקריטריונים של הקרנות השונות או החברות שמציעות הלוואות מיוחדות לתקופת הקורונה יוכלו לפנות לאפיקים הרגילים המקובלים:

 1. הלוואה דרך חברות כרטיסי אשראי – הלוואה עד לגובה של כ-100 אלף שקלים בתקופת החזר של עד 60 תשלומים. את ההלוואה תוכלו לקחת דרך ישרכאט או לאומי MAX. 
 2. הלוואה דרך הבנק – הבנקים הם גוף דרכו ניתן לקחת הלוואות לטווח הארוך. חשוב ללכת למספר בנקים ולהשוות בין ההלוואות והתנאים השונים שהוצעו לכם ולבחור את ההלוואה המתאימה עבורכם. 
 3. הלוואות חברתיות – קיימים בארץ גופים להלוואות חברתיות דרכם תוכלו לקבל מימון. לרוב מדובר בהלוואות בסכומים נמוכים. 
 4. הלוואות דרך חברות – ניתן לקבל הלוואות דרך חברות פרטיות כמו חברת מימון ישיר אשר מעניקות הלוואות עד לגובה של כ-100 אלף שקלים. 

הלוואות דרך קופת הגמל או קרן ההשתלמות – ניתן לקבל דרך בתי השקעות הלוואות ושהקרנות הפעילות שלכם ישמשו כביטחונות.