הלוואות לעובדי מדינה

פרסומת

גופים רבים שמחים להעניק לעובדי מדינה הלוואות בעקבות הידיעה שיש להם משכורת יציבה וקבועה, ולכן הם מציעים לעובדי מדינה הלוואות בריבית נמוכות או תנאים גמישים יותר. 

ריכזנו עבורכם את כל המידע שעליכם להכיר על הלוואות לעובדי מדינה.

מי הוא עובד מדינה?

עובד מדינה או עובד ציבור הוא אדם אשר מועסק באחד ממוסדות הממשל. (מלבד בצה"ל) – משרדי הממשלה, רשויות המדינה ובשלטון המקומי.

פרסומת

מה הן הלוואות לעובדי מדינה באמצעות הסכם החשב הכללי?

אגף החשב הכללי במשרד האוצר חתם על הסכם מול בנק יהב להענקת הלוואות בתנאים מיוחדים עבור עובדי מדינה. הזכאות לקבלת הלוואה נקבעת על פי וותק עובד המדינה. 

מהי הזכאות להלוואת אגף החשב הכללי על פי הוותק?

לפי ההסכם שחתם אגף החשב הכללי מול בנק דיסקונט עובד מדינה עם ותק של פחות משנתיים לא זכאי להלוואה. לאחר שתי שנות ותק העובד זכאי להלוואה עד לגובה של 50 אלף שקלים. לאחר השלמת ארבע שנות ותק לא חלה מגבלה על עובד המדינה לקבלת הלוואה. 

כדי לקבל הלוואה לעובדי מדינה בבנק יהב אין צורך לפתוח חשבון עובר ושב אלא חשבון תפעולי להלוואות בלבד ללא עמלות. 

מה הריבית על הלוואות עובדי מדינה בבנק יהב?

פרסומת

הריבית על ההלוואות עבור עובדי המדינה בבנק יהב נקבעת על פי אגף החשב הכללי. 

מהן הלוואות בנק יהב עבור עובדי מדינה?

בהתאם להסכם שנחתם בין בנק יהב לאגף החשב הכללי, בנק יהב מציע מספר מסלולי הלוואה עבור עובדי מדינה:

 1. הלוואת ועד תקציבית
 2. הלוואות דיור.
 3. הלוואות לאירועים מיוחדים. 
 4. הלוואות מיוחדות. 
 5. הלוואות רכב. 

מהי הלוואת ועד תקציבית של בנק יהב עבור עובדי מדינה?

פרסומת

הלוואת ועד תקציבית של בנק יהב היא הלוואה לכל מטרה עד לגובה של 8 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 36 תשלומים.  

גמלאים עובדי מדינה לא זכאים לקבל את ההלוואה. 

מהן הלוואות הדיור של בנק יהב עבור עובדי מדינה?

בנק יהב מציע לעובדי מדינה מספר מסלולי הלוואות דיור:

 1. רכישת או בנייה של דירה. 
 2. סיוע לבן או בת ברכישה או בנייה של דירה. 
 3. שיפוצים והרחבת מבנה.
 4. רישום לבית אבות.

מהי הלוואת רכישה או בנייה של דירה לעובדי מדינה בבנק יהב?

בנק יהב מציע הלוואה לרכישה או בניה עצמית של דירה יחידה עד לגובה של 50 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 120 חודשים. 

אילו מסמכים יש לצרף על מנת לקבל הלוואת רכישה או בנייה של דירה מבנק יהב לעובדי מדינה?

על עובדי המדינה לצרף הצהרה כי זו הדירה היחידה בארץ בבעלותם. בנוסף, ישנם מסמכים נוספים שנדרש לצרף בהתאם לסוג הדירה:

 1. רוכשי דירה ראשונה צריכים לצרף חוזה רכישה. 
 2. אנשים אשר מבצעים החלפת דירה צריכים לצרף חוזה רכישה ומכירה. 
 3. אנשים שבונים דירה באופן עצמאי צריכים לצרף היתר בנייה והסכם עם הקבלן / קבלות על הוצאות בנייה. 

מהי הלוואת סיוע לבן או בת ברכישה או בנייה של דירה לעובדי מדינה בבנק יהב?

בנק יהב מציע הלוואה לסיוע רכישה או בנייה של דירה עבור כל בן או בת של עובד המדינה עד לגובה של 50 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 120 חודשים. 

על מנת לקבל את ההלוואה, עובד המדינה צריך לצרף את כל המסמכים של "הלוואה רכישה או בנייה של דירה" וספח תעודת זהות המראה על קשר משפחתי. 

ניתן לממש את ההלוואה פעם אחת בעבור כל ילד. 

מהי הלוואת שיפוצים והרחבת מבנה לעובדי מדינה בבנק יהב?

בנק יהב מציע הלוואה לטובת שיפוצים יסודיים או תוספות בנייה בעבור דירה קיימת עד לגובה של 50 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 120 חודשים. 

על מנת לקבל את ההלוואה עליכם לצרף לבקשה קבלות או חשבוניות מס על תשלום חומרי גלם ושירותים. במקרה של הרחבת המבנה יש לצרף היתר בנייה בתוקף על שם העובד. 

מהי הלוואת רישום לבית אבות לעובדי מדינה בבנק יהב?

בנק יהב מציע הלוואה לטובת רישום לבית אבות עד לגובה של 25 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 60 תשלומים. 

ניתן לקבל את ההלוואה בתנאי שמביאים מסמכים המראים על תשלום רשימת הורה לבית אבות וצירוף ספח תעודת הזהות של ההורה. 

מהן ההלוואות לאירועים מיוחדים של בנק יהב עבור עובדי מדינה?

בנק יהב מציע מספר מסלולי הלוואות לאירועים מיוחדים עבור עובדי מדינה:

 1. הלוואת נישואין, הולדת בן/בת, בר/בת מצווה, נדר – הלוואה עד לגובה של 25 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 60 תשלומים. על מנת לקבל את ההלוואת נישואין יש לצרף תעודת נישואין, רישום הזוג במוסד מורשה או הצהרת עורך דין בדבר הנישואין. במקרה של הולדת ילד, גיל מצווה או נדר יש לצרף ספח תעודת זהות.
 2. הלוואת כבוד אחרון – הלוואה לטובת הוצאות אבל לבן משפחה מקרבה ראשונה של עובד המדינה או בני הזוג. זוהי הלוואה עד לגובה של 9 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 60 תשלומים. על מנת לקבל את ההלוואה יש לצרף ספח תעודת זהות ותעודת פטירה. 

מהן ההלוואות המיוחדות של בנק יהב עבור עובדי מדינה?

בנק יהב מציע מספר מסלולי הלוואות מיוחדות עבור עובדי מדינה:

 1. הלוואה להוצאות מיוחדות.
 2. הלוואה לרכישת זכויות גמלה.
 3. הלוואה להשכלה גבוהה. 
 4. הלוואה למרכוז חובות. 

מהי הלוואה להוצאות מיוחדות עבור עובדי מדינה בבנק יהב?

בנק יהב מציע הלוואה להוצאות רפואיות, משפטיות או הסתבכות כלכלית עד לגובה של 40 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 120 תשלומים. 

על מנת לקבל את ההלוואה יש לצרף חשבוניות או קבלות ומסמכים משפטיים. במקרה של הסתבכות כלכלית על העובד לצרף מכתב תחקיר של עובד רווחה וצילום עובר ושב של חודשיים אחרונים. 

מהי הלוואה לרכישת זכויות גמלה עבור עובדי מדינה בבנק יהב?

בנק יהב מציע הלוואה לרכישת תקופה ארעית, חוזה מיוחד, חופשה ללא תשלום או תקופת פיצויים עד 12 משכורות לתקופת הפנסיה עם תקופת החזר של עד 120 תשלומים. 

על מנת לקבל את ההלוואה על העובד לצרף אישור לרכישת זכויות גמל עם פירוט סכום הרכישה חתום על ידי מנהל מחלקת משכורות. 

מהי הלוואה להשכלה גבוהה עבור עובדי מדינה בבנק יהב?

בנק יהב מציע הלוואה ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה עבור העובד, בת הזוג וילדיו עד לסכום מצטבר של 50 אלף שקלים. 

על מנת לקבל את ההלוואה על העובד לצרף את שכר הלימוד השנתי, אישור על תשלום מקדמת שכר לימוד וספח תעודת זהות

מהי הלוואה למרכוז חובות עבור עובדי מדינה בבנק יהב?

בנק יהב מציע הלוואה לכיסוי חובות של עובד המדינה עד לגובה של 40 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 120 תשלומים. 

על מנת לקבל את ההלוואה על העובד לרשום מכתב בקשה ולצרף המלצה של עובד רווחה. 

מהן הלוואות הרכב של בנק יהב עבור עובדי מדינה?

בנק יהב מציע שני מסלולי הלוואה לרכישת רכב עבור עובדי מדינה:

 1. הלוואה לרכישת רכב חדש – הלוואה עד לגובה של 25 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 60 תשלומים. על מנת לקבל את ההלוואה יש לצרף הזמנת רכב מהיבואן, קבלה על תשלום ראשון ומילוי התחייבות להצגת רישיון רכב על שם הלווה תוך חודש. 
 2. הלוואה לרכישת רכב יד שנייה – הלוואה עד לגובה של 25 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 60 תשלומים. על מנת לקבל את ההלוואה יש לצרף צילום רישיון רכב והתחייבות להצגת רישיון רכב / העברת בעלות על שם הלווה תוך חודש. 

מהן הלוואות בנק דיסקונט עבור עובדי מדינה?

בנק דיסקונט מציע מספר מסלולי הלוואות עבור עובדי מדינה מעבירי משכורת:

 1. הלוואת בונוס – הלוואה עד לגובה של 16 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 36 תשלומים בריבית שקלית משתנה פריים מינוס 0.55%. 
 2. הלוואת המאה ייחודית – הלוואה עד לגובה של 100 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 80 תשלומים בריבית שקלית משתנה. 
 3. הלוואת התארגנות – הלוואה עד לגובה של 100 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 120 תשלומים בריבית שקלית משתנה. 

הלוואת התארגנות היא הלוואה חד פעמית עבור עובדי מדינה שנחשבים ללקוחות חדשים מעבירי משכורת בשביל לכסות התחייבויות בבנק אחר. בנוסף, את הלוואת הבונוס ניתן לקבל פעם אחת בלבד. 

מהי הלוואת חברת מימון ישיר עבור עובדי מדינה?

חברת מימון ישיר מציע לעובדי מדינה הלוואה לכל מטרה עד לגובה של 80 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 60 תשלומים.