הלוואות לעובדי מדינה

הלוואה תקציבית לעובדי מדינה

ציון הלוואות נט
4.5Full StarFull StarFull StarFull StarHalf Star

 • ריבית חשכ"ל 4.5%
 • מגוון מסלולי השקעה

>> השוואת הלוואות <<

הלוואה הסתדרות עובדי מדינה

ציון הלוואות נט
4.5Full StarFull StarFull StarFull StarHalf Star

 • ריבית P-1.59%
 • עד 18,000 ש"ח

>> השוואת הלוואות <<

פרסומת

עובדי מדינה נהנים משלל הטבות, בהן גם הטבות בתחומים הפיננסיים הכוללות כרטיסי אשראי בתנאים משופרים והלוואות בריבית נמוכה ותנאי החזר נוחים.

ההלוואות לעובדי המדינה כוללות הלוואות תקציביות מטעם ממשלת ישראל, הלוואות במסגרת הסתדרות עובדי המדינה וכן הלוואות ייעודיות שמציעים חלק מהבנקים וחברות האשראי.

ריכזנו עבורכם את כל המידע שכדאי להכיר על הלוואות לעובדי מדינה.

מי נחשבים כעובדי מדינה?

על פי נתוני נציבות שירות המדינה, עובדי מדינה בישראל כוללים את כלל העובדים המועסקים ישירות על ידי משרדי הממשלה, יחידות הסמך והמוסדות הממלכתיים.

נכון לשנת 2022, מספר עובדי המדינה עמד על כ-70 אלף איש. לעובדים אלו זכאות לתנאים סוציאליים שונים, ביניהם גם אפשרות לקבלת הלוואות בתנאים מוטבים.

מדוע עובדי מדינה נהנים מתנאים טובים בהלוואות?

קיימות מספר סיבות לכך שעובדי המדינה נהנים מהלוואות בתנאים משופרים:

 1. זכאות להלוואות תקציביות בסבסוד ממשלת ישראל.
 2. אפשרות לקבל הלוואות בתנאים מוטבים במסגרת הסכמי הסתדרות עובדי המדינה.
 3. עובדי המדינה נהנים מתנאי העסקה יציבים וממשכורות קבועות, ונתפסים בעיני הגופים הפיננסיים כבעלי סיכון נמוך יחסית.
פרסומת

סוגי הלוואות לעובדי מדינה

הלוואות תקציביות לעובדי מדינה – הסכם החשב הכללי

אגף החשב הכללי במשרד האוצר חתם עם בנק יהב על הסכם להענקת הלוואות בתנאים מוטבים לעובדי מדינה.

מי זכאי להלוואה תקציבית לעובדי מדינה

לפי ההסכם שחתם אגף החשב הכללי מול בנק יהב, הזכאות לקבלת הלוואה נקבעת על פי וותק עובד המדינה באופן הבא:

 • עובד מדינה עם ותק של פחות משנתיים לא זכאי להלוואה תקציבית.
 • עובד בעל ותק של שנתיים ומעלה זכאי להלוואות בסכום מצטבר של עד 50,000 ש"ח.
 • עובד בעל ותק של ארבע שנים ומעלה זכאי להלוואות תקציביות בהתאם לתנאי כל הלוואה, וללא מגבלה נוספת על הסכום המצטבר ההלוואות.
בנק יהב הלוואות לעובדי מדינה

כדי לקבל הלוואה לעובדי מדינה בבנק יהב אין צורך לפתוח חשבון עובר ושב אלא חשבון תפעולי להלוואות בלבד וללא עמלות. 

מה הריבית על הלוואות עובדי מדינה תקציביות בבנק יהב?

הריבית על הלוואות תקציביות לעובדי מדינה בבנק יהב נקבעת על ידי החשב הכללי ונקראת 'ריבית חשכ"ל'. נכון לשנת 2024 עומדת ריבית החשכ"ל על 4.5%.

פרסומת

על פי תנאי המכרז, הריבית שמקבלים הלקוחות על ההלוואה תישאר קבועה למשך 5 שנים מיום לקיחת ההלוואה.

הלוואות תקציביות לעובדי מדינה – מסלולי הלוואה

עובדי מדינה יכולים לבחור מבין מספר מסלולי הלוואה שונים, המיועדים למטרות שונות, ומאופיינים בסכומים ובתקופות החזר שונות.

 1. הלוואת ועד תקציבית לכל מטרה
 2. הלוואות דיור
 3. הלוואות לאירועים מיוחדים
 4. הלוואות מיוחדות
 5. הלוואות רכב

1. הלוואת ועד תקציבית לכל מטרה

הלוואת ועד תקציבית לעובדי מדינה היא הלוואה לכל מטרה עד לגובה של 10,000 ש"ח ותקופת
החזר של עד 36 חודשים.

בנוסף זכאים העובדים להלוואה משלימה לבעל חשבון לתקופות החגים בסכום של עד 5,000 ש"ח ותקופת החזר של 36 חודשים.

גמלאים עובדי מדינה לא זכאים לקבל את ההלוואה הזו.

2. הלוואות דיור לעובדי מדינה

בנק יהב מציע לעובדי מדינה מספר מסלולי הלוואות דיור:

 1. רכישת או בנייה של דירה: הלוואה לרכישה או בנייה של בית / דירה בסכום של עד 50,000 ש"ח ותקופת החזר של 120 חודשים.
 2. סיוע לבן או בת ברכישה או בנייה של דירה: הלוואה לסיוע רכישה או בנייה של דירה עבור כל בן או בת של עובד המדינה עד לגובה של 50 אלף ש"ח ותקופת החזר של עד 120 חודשים.
 3. שיפוצים והרחבת מבנה: הלוואה לטובת שיפוצים יסודיים או תוספות בנייה בעבור דירה קיימת עד לגובה של 50 אלף שקלים ותקופת החזר של עד 120 חודשים.
 4. רישום לבית אבות: הלוואה לטובת רישום לבית אבות עד לגובה של 25 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 60 תשלומים. ההלוואה ניתנת למימוש פעם אחת בלבד.

3. הלוואות לאירועים מיוחדים – עובדי מדינה

בנק יהב מציע מספר מסלולי הלוואות לאירועים מיוחדים עבור עובדי מדינה:

 1. הלוואת נישואין, הולדת בן/בת, בר/בת מצווה, נדר – הלוואה עד לגובה של 25 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 60 תשלומים. על מנת לקבל את ההלוואת נישואין יש לצרף תעודת נישואין, רישום הזוג במוסד מורשה או הצהרת עורך דין בדבר הנישואין. במקרה של הולדת ילד, גיל מצווה או נדר יש לצרף ספח תעודת זהות.
 2. הלוואת כבוד אחרון – הלוואה לטובת הוצאות אבל לבן משפחה מקרבה ראשונה של עובד המדינה או בני הזוג. זוהי הלוואה עד לגובה של 9,000 ש"ח עם תקופת החזר של עד 60 תשלומים. על מנת לקבל את ההלוואה יש לצרף ספח תעודת זהות ותעודת פטירה. 

4. הלוואות מיוחדות לעובדי מדינה

בנק יהב מציע מספר מסלולי הלוואות מיוחדות עבור עובדי מדינה:

 1. הלוואה להוצאות מיוחדות: הלוואה להוצאות רפואיות, משפטיות או הסתבכות כלכלית עד לגובה של 40 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 120 תשלומים. על מנת לקבל את ההלוואה יש לצרף חשבוניות או קבלות ומסמכים משפטיים. במקרה של הסתבכות כלכלית על העובד לצרף מכתב תחקיר של עובד רווחה וצילום עובר ושב של חודשיים אחרונים. 
 2. הלוואה לרכישת זכויות גמלה: הלוואה לרכישת תקופה ארעית, חוזה מיוחד, חופשה ללא תשלום או תקופת פיצויים עד 12 משכורות לתקופת הפנסיה עם תקופת החזר של עד 120 תשלומים. 
 3. הלוואה להשכלה גבוהה: הלוואה ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה עבור העובד, בת הזוג וילדיו עד לסכום מצטבר של 50 אלף שקלים. 
 4. הלוואה למרכוז חובות: הלוואה לכיסוי חובות של עובד המדינה עד לגובה של 40 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 120 תשלומים. על מנת לקבל את ההלוואה על העובד לרשום מכתב בקשה ולצרף המלצה של עובד רווחה. 

5. הלוואות רכב לעובדי מדינה

בנק יהב מציע שני מסלולי הלוואה לרכישת רכב עבור עובדי מדינה:

 1. הלוואה לרכישת רכב חדש – הלוואה עד לגובה של 25 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 60 תשלומים. על מנת לקבל את ההלוואה יש לצרף הזמנת רכב מהיבואן, קבלה על תשלום ראשון ומילוי התחייבות להצגת רישיון רכב על שם הלווה תוך חודש. 
 2. הלוואה לרכישת רכב יד שנייה – הלוואה עד לגובה של 25 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 60 תשלומים. על מנת לקבל את ההלוואה יש לצרף צילום רישיון רכב והתחייבות להצגת רישיון רכב / העברת בעלות על שם הלווה תוך חודש. 

איך מקבלים הלוואה תקציבית לעובדי מדינה?

על מנת לקבלת הלוואה תקציבית לעובדי מדינה יש לגשת לסניף בנק יהב עם המסמכים הבאים:

האם רק בנק יהב מציע הלוואות בתנאים מיוחדים לעובדי מדינה?

קיימים בנקים נוספים וגופים פיננסיים פרטיים אשר מעניקים הטבות ייחודיות לעובדי מדינה. לפני שאתם לוקחים הלוואה, מומלץ לבחון הצעות מגופים ובנקים שונים, על מנת לקבל את ההלוואה המשתלמת ביותר אשר מתאימה לצרכים שלכם.

הלוואה בריבית מסובסדת – הסתדרות עובדי המדינה

הסתדרות עובדי המדינה ובנק יהב חתמו על הסכם להצעת הלוואה לעובדי מדינה וגופי הסמך בסכום של עד 18,000 ש"ח, בריבית של פריים – 1.59% ותקופת החזר של עד 60 חודשים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לסניפי בנק יהב ול"יהב ישיר" בטלפון 2616*.

הלוואה לעובדי מדינה הסתדרות עובדי המדינה בנק יהב

הלוואות בנקאיות לעובדי מדינה

הלוואות לעובדי מדינה – בנק יהב

עובדי מדינה שאינם מנצלים את זכאותם להלוואות בריבית יהב, זכאים להלוואה לכל מטרה בסכום של עד 150,000 ש"ח, בריבית של פריים + 2.9% ועם תקופת החזר של עד 180 חודשים.

הריבית על הלוואה זו גבוהה באופן משמעותי מהריבית בהלוואות החשכ"ל התקציביות שניתן לקבל בבנק יהב, אך סכום ההלוואה גבוה יותר ותקופת החזר ההלוואה גבוהה יותר.

עובדי מדינה שפותחים חשבון משכורת חדש בבנק יהב זכאים להלוואות בשני מסלולים אפשריים:

 • הלוואה עד 120,000 ש"ח בריבית פריים + 1% לתקופה של עד 18 שנים (216 חודשים).
 • הלוואה עד 30,000 ש"ח בריבית פריים + 0% לתקופה של עד 5 שנים (60 חודשים).

הלוואות לעובדי מדינה – בנק הבינלאומי

הלוואה לעובדי מדינה הבנק הבינלאומי

עובדי מדינה המעבירים את משכורתם לבנק הבינלאומי זכאים למספר מסלולי הלוואות בתנאים משופרים:

 • הלוואה "ללא ריבית" בסכום של עד 50,000 ש"ח לתקופה של עד 36 חודשים. סכום ההלוואה ותקופת ההחזר בפועל יוגדרו בהתאם לגובה המשכורות המועברות לחשבון.
 • הלוואות לכל מטרה (מלבד דיור) בסכום של עד 150,000 ש"ח או עד 10 משכורות (לפי הנמוך מביניהם), לתקופה של עד 120 חודשים.
 • הלוואה לרכישת רכב פרטי חדש: הלוואה בסכום של עד 80% משווי הרכב או עד 250,000 ש"ח (לפי הנמוך מביניהם), לתקופה של עד 60 חודשים.

הלוואות לעובדי מדינה – בנק דיסקונט

עובדי מדינה המעבירים משכורת של מעל 5,000 ש"ח לבנק דיסקונט זכאים למגוון תנאים והטבות בחשבון העו"ש ובהם גם הלוואות במספר מסלולים:

 1. הלוואת בונוס – הלוואה עד לגובה של 16 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 36 תשלומים בריבית שקלית משתנה פריים מינוס 0.55%. 
 2. הלוואת המאה ייחודית – הלוואה עד לגובה של 100 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 80 תשלומים בריבית שקלית משתנה. 
 3. הלוואת התארגנות – הלוואה עד לגובה של 100 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 120 תשלומים בריבית שקלית משתנה. 

הלוואת התארגנות היא הלוואה חד פעמית עבור עובדי מדינה שנחשבים ללקוחות חדשים מעבירי משכורת בשביל לכסות התחייבויות בבנק אחר.

הלוואות לעובדי מדינה – בנק מרכנתיל

עובדי מדינה המעבירים משכורת של מעל 5,000 ש"ח לבנק מרכנתיל זכאים למגוון תנאים והטבות בחשבון העו"ש ובהם גם הלוואת "התארגנות" בתנאים הבאים:

 • סכום ההלוואה: עד 100,000 ש"ח
 • ריבית: החל מ-P+0.5%
 • תקופת החזר: עד 10 שנים

הלוואה לעובדי מדינה – מימון ישיר

חברת מימון ישיר מציע לעובדי מדינה הלוואה לכל מטרה עד לגובה של 80 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 60 תשלומים. לא נמצאו פרטים אודות טווח הריביות שניתן לקבל בהלוואה זו.