הלוואות למסורבי בנק עם נכס – אור לעתיד

תוכן שיווקי

פרסומת

חברת אור לעתיד מפרסמת אפשרות לקבלת הלוואה גם למסורבים בבנק שהם בעלי נכס.

מהי הלוואה למסורבי בנק עם נכס – אור לעתיד? 

הלוואה למסורבי בנק עם נכס של אור עתיד נועדה ללקוחות שבבעלותם דירה והבנק סירב לתת להם הלוואה גדולה או משכנתא חדשה.

ההלוואה ניתנת לתקופה של בין שנה ל-30 שנים, בריבית שנתית של 8%-15% (בהתאם לכל נתוני הלווה ושיקול החברה).

למי רלוונטית הלוואה למסורבי בנק עם נכס של אור לעתיד?

ההלוואה מתאימה למסורבי בנק, מסיבות כגון צ'קים חוזרים, היותם לקוחות מוגבלים בבנק, לקוחות פשיטת רגל, לקוחות בתהליכי הוצאה לפועל ולקוחות עם דירוג BDI שלילי.

עם זאת חשוב לשים לב שהלוואה מסוג זה תהיה במקרים רבים בריבית גבוהה יותר מהלוואות בנקאיות או הלוואות מקופות גמל.

מה היא הריבית בהלוואה למסורבי בנק עם נכס – אור לעתיד?

טווח הריביות על הלוואה למסורבי בנק עם נכס הוא נע בין 8%-15% בשנה, בהתאם לנתוני הלווה ושיקול החברה.

פרסומת

כיצד מקבלים הלוואה למסורבי בנק עם נכס – אור לעתיד?

ניתן לקבל הצעה להלוואה מחברת אור עתיד באתר האינטרנט, או בטלפון 03-3731525.