הלוואות לחברי צוות

פרסומת

צוות כארגון גמלאי צה"ל מעניק לחבריו הלוואות מהקרנות שבבעלותו או בעזרת חבר. בנוסף, חברי צוות זכאים להלוואות בנקאיות בהתאם להסכמים שנחתמו בין הבנקים לארגון צוות.

ריכזנו עבורכם את כל המידע שעליכם להכיר על הלוואות לחברי צוות.

מה הן הלוואות צוות וחבר?

הלוואות צוות וחבר הן הלוואות אשר ניתנות מכספי ארגון צוות או חבר. במסגרת הלוואות צוות וחבר קיימות ארבע סוגי הלוואות:

פרסומת
  1. הלוואת "חבר" דחויה.
  2. הלוואת "צוות" דחויה. 
  3. הלוואה הדדית "צוות".
  4. הלוואה הדדית "חבר".

מהי הלוואת חבר דחויה?

הלוואת חבר דחויה היא הלוואה שניתנת מטעם חבר בתקופת החזר דחוי של שנה עד שלוש. גובה ההלוואה הוא עד לסכום של 30,000 שקלים. ההלוואה ניתנת למי שאין ביכולתו המיידית להחזיר את הכספים שלקח, אבל בעתיד מצבו הכלכלי צפוי להשתפר ולאפשר להחזיר את ההלוואה. 

מה הם התנאים לקבלת הלוואת חבר דחויה?

הלוואת חבר דחויה ניתנתי למי שמצא את עצמו בקשיים כלכליים עקב סיבות רפואיות או מי שאינו עומד בתשלום הלוואות כמו משכנתא, שכר דירה ותשלומים לרשויות. 

מהי הלוואת צוות דחויה?

פרסומת

ארגון צוות ומאפשר לחבריו לקבל הלוואה עד לסכום של 6,000 שקלים במקרה של מצוקה קשה. 

מה הם התנאים לקבלת הלוואת צוות דחויה?

הלוואת צוות דחויה ניתנת במקרים של מצוקה כלכלית קשה, מיצוי כל אפשרויות הסיוע הקיימות בשוק (הלוואות בנקאיות, הלוואה הדדית של חבר וצוות, והלוואה דחויה של חבר), מצוקה כספית עקב מצב רפואי ואירוע חריג. 

אירועים חריגים הם אירועים כמו תאונה, מוות, מחלה, אסון טבע או פגיעה בעקבות פעולות איבה או מלחמה שגרמה לאותו חבר צוות לקשיים כלכליים. 

מהי הלוואה הדדית צוות?

פרסומת

הלוואה הדדית צוות היא הלוואה עד לסכום של 7,000 שקלים הניתנת לחברי צוות או אלמנות חברי צוות כסיוע כספי. 

על מנת להגיש בקשה להלוואה הדדית עליכם לסיים להחזיר הלוואה הדדית של צוות במידה וישנה, להגיש טופס להלוואה הדדית ולצרף לבקשה תלושי קצבת מופת. את הבקשה להלוואה עליכם להגיש אל המחוז אליו אתם שייכים.

מהי הלוואה הדדית חבר?

הלוואה הדדית של חבר היא הלוואה עד לסכום של 7,000 שקלים. ניתן להגיש בקשה להלוואה באתר "חבר" במידה שאין לכם הלוואה הדדית חבר פתוחה שעדיין לא סיימתם להחזיר. ברגע שההלוואה תאושר הכסף עובר ישירות לחשבון הבנק שלכם. 

הלוואות בנקאיות עבור חברי צוות 

ארגון צוות אשר פועל לטובת גמלאי צה"ל חתם על הסכם עם מספר בנקים אשר מגדיר כי חבריו יוכלו לקבל הלוואה לכל מטרה על בסיס ריבית פריים ללא צורך בערבים ובלי צורך לפתוח חשבון משכורת בבנק ממנו התקבלה ההלוואה. 

מה הם תנאי הלוואה בנקאית לחברי צוות?

במסגרת ההסכם של צוות עם הבנקים תוכלו לקבל הלוואה של עד 100,000 שקלים בפריסה של 24-60 חודשים. סכום ההחזר ירד לכם בתלוש הקצבה באמצעות מופת. 

ניתן לפרוס את ההלוואה לטווח של עשר שנים, אך גובה הריבית תשתנה ולא תתבסס על ריבית פריים בלבד. 

איך ניתן להגיש בקשה להלוואה בנקאית של חברי צוות?

את הבקשה להלוואה בנקאית עליכם להגיש למשרדי מחוזות צוות בצירוף תעודת זהות ותלוש קצבת מופת. ברגע שארגון צוות יעבור על ההפניה, תקבלו הפניה אל הבנק ממנהל המחוז. 

במקרה שבה ההלוואה אושרה הכסף יגיע אל חשבון הבנק שלכם תוך חודש ימים מיום הגשת הבקשה במחוז אליו אתם שייכים.