הלוואות בערבות מדינה תנאי סף

יזמים רבים צריכים הלוואה לצורך הקמת העסק עליו חלמו, המשך פעילות העסק בזמני משבר או הרחבת העסק שלהם. כיום, המדינה מעניקה הלוואות עבור עסקים קטנים ובינוניים. 

פרסומת

ריכזנו עבורכם את כל המידע שעליכם להכיר על ההלוואות שניתן לקבל בערבות המדינה ותנאי הסף שלהם. 

מי זכאי לקבל הלוואות בערבות מדינה?

עסקים מכל הענפים המצויים במשק יכולים לקבל הלוואה בערבות המדינה בתנאי שהם מוגדרים עסקים קטנים או בינוניים. 

אילו סוגי הלוואות בערבות המדינה עבקים יכולים לקבל?

קיימים שמונה מסלולים המתאימים לסוגי העסקים השונים והמצבים בהם העסקים נתונים:

 1. הלוואה לטובת הקמת עסק חדש. 
 2. הלוואה להשקעה בעסק קיים. 
 3. הלוואת משולבת לגישור פערי תזרים והשקעה בעסק. 
 4. הלוואה להשקעה בתעשייה. 
 5. הלוואה לעסקים בענף החקלאות. 
 6. הלוואה ליצואנים. 
 7. הלוואה במסלול עמותות. 
 8. הלוואת פערי תזרים. 

מהי הלוואת הקמת עסק חדש בערבות המדינה?

הלוואת הקמת עסק חדש בערבות המדינה היא הלוואה עד לגובה של 500 אלף שקלים בתקופת החזר של 60 חודשים עם אפשרות לדחיית תשלום הקרן לתקופה של 6 חודשים. 

הפיקדון המקסימלי עבור ההלוואה הוא עד 10% מגובה ההלוואה ועד 300 אלף שקלים, ועד 25% מכל סכום נוסף. 

פרסומת

מהי הלוואת השקעה בעסק קיים בערבות המדינה?

הלוואת השקעה בעסק קיים בערבות המדינה היא הלוואה עד לגובה של 500 אלף שקלים או 8% מגובה מחזור המכירות השנתי (הגבוה מביניהם) בתקופת החזר של 60 חודשים עם אפשרות לדחיית תשלום הקרן לתקופה של 6 חודשים. 

הפיקדון המקסימלי עבור ההלוואה הוא עד 25% ועל מבקשי ההלוואה להיות עם הון עצמי מינימלי של 20% מגובה ההלוואה אותה הם מבקשים. 

מהי הלוואה משולבת בערבות המדינה?

הלוואה משולבת בערבות המדינה היא הלוואה שנועדה לעזור בגישור פערי תזרים ולטובת השקעה בעסק. 

הלוואה משולבת היא הלוואה ע לגובה של 500 אלף שקלים  או 8% מגובה מחזור המכירות השנתי (הגבוה מביניהם) בתקופת החזר של 60 חודשים עם אפשרות לדחיית תשלום הקרן לתקופה של 6 חודשים. 

הפיקדון המקסימלי עבור ההלוואה הוא עד 25%.

מהי הלוואה להשקעה בתעשייה בערבות המדינה?

הלוואה להשקעה בתעשייה בערבות המדינה היא הלוואה עד לגובה של 90% מסכום ההשקעה הנדרש ו-15% מגובה מחזור המכירות השנתי בתקופת החזר של 144 חודשים עם אפשרות לדחיית תשלום הקרן לתקופה של 6 חודשים.  

גובה הפיקדון המקסימלי הינו שיעבוד הנכס ואם ההלוואה אינה לטובת רכישת נכס אז גובה הפיקדון הוא עד 30%. 

פרסומת

ההלוואה ניתנת עבור עסקים בתעשייה עם ותק של 3 שנים ומעלה. 

מהי הלוואת חקלאות בערבות המדינה?

הלוואת חקלאות בערבות המדינה היא הלוואה עד לגובה של 750 אלף שקלים בתקופת החזר של 120 חודשים עם אפשרות לדחיית תשלום הקרן לתקופה של 6 חודשים. 

גובה הפיקדון המקסימלי עבור ההלוואה הוא עד 10%. 

ההלוואה ניתנת עבור חקלאים בענף הצומח עם מחזור מכירות שנתי של 5 מיליון שקלים ועליהם להציג ביטוח נזקי טבע. 

מהי הלוואת יצואנים בערבות המדינה?

הלוואת יצואנים בערבות המדינה היא הלוואה עד לגובה של 12% ממחזור המכירות השנתי בתקופת החזר של 60 חודשים עם אפשרות לדחיית הקרן לתקופה של 6 חודשים. 

גובה הפיקדון המקסימלי עבור ההלוואה הוא עד 25%.

מהי הלוואה במסלול עמותות בערבות המדינה?

הלוואה במסלול עמותות בערבות המדינה היא הלוואה ללא צורך בערבות אישית המיועדת לעמותות אשר נחשבות עסקים קטנים ובינוניים ופועלות בתחומי החינוך, רווחה ובריאות. 

מהם התנאים לקבלת הלוואה במסלול עמותות בערבות המדינה?

ריכזנו עבורכם את הקריטריונים שבהם עליכם לעמוד על מנת לקבל הלוואה במסלול עמותות בערבות המדינה:

 1. על העמותה להיות בהתקשרות עם המדינה בהיקף של 120% מגובה ההלוואה אותה אתם מבקשים. 
 2. על ההתקשרות להיות עם מועד סיום של לפחות עוד 8 חודשים מרגע הגשת הבקשה להלוואה. 
 3. עמותה שנתמכת לפי סעיף 3א בחוק יסודות התקציב צריכה שלא יותר מ-50% מההכנסות שלה יהיו מתמיכה בשנתיים הקודמות למועד הגשת הבקשה להלוואה. 

מהי הלוואת פערי תזרים בערבות המדינה?

הלוואת פערי תזרים בערבות המדינה היא הלוואה עד לגובה של 500 אלף שקלים  או 8% מגובה מחזור המכירות השנתי (הגבוה מביניהם) בתקופת החזר של 60 חודשים עם אפשרות לדחיית תשלום הקרן לתקופה של 6 חודשים. 

הפיקדון המקסימלי עבור ההלוואה הוא עד 25%.

מהן העמלות עבור ההלוואות בערבות המדינה?

ברגע שעסק מקבל הלוואה בערבות המדינה עליו לשלם עמלה של 1%-2% מגובה ההלוואה אותה לקח. גובה העמלה נקבעת בהתאם לסוג העסק. 

איך ניתן להגיש בקשה להלוואה בערבות המדינה?

על מנת להגיש בקשה להלוואה בערבות המדינה עליכם לבצע מספר פעולות:

 1. לשלם דמי השתתפות חד פעמיים בגובה של 250 שקלים. 
 2. למלא שאלון על העסק שלכם. 
 3. לחתום על תצהירים על העסק שלכם. 
 4. לצרף מסמכים.

ניתן לברר אילו מסמכים צריך לצרף בהתאם לסוג ההלוואה המבוקש באתר ג'י אס אי או באתר BDSK.