הלוואה מקרן השתלמות הלמן אלדובי

פרסומת

הלמן אלדובי הוא בית השקעות שנותן לעמיתיו אפשרות לקבל דרכו הלוואה, כשכספי קרן ההשתלמות שלהם משמשים כבטוחה להלוואה. 

ריכזנו עבורכם את כל המידע שעליכם לדעת לפני שאתם לוקחים הלוואה מקרן השתלמות הלמן אלדובי.

מהי קרן השתלמות?

עובדים רבים מחזיקים קרן השתלמות, אשר אליה הם והמעסיקים שלהם מפקידים אחוז מסוים מהשכר מדי חודש. 

פרסומת

הכספים המופקדים לקרן ההשתלמות סגורים למשיכה ב-6 השנים הראשונות של הקרן, ולאחריהן העובד יכול לקבל את הכספים שהצטברו לה ללא צורך בתשלום מס. 

אם העובד מעוניין למשוך את כספי הקרן לפני התקופה, יהיה עליו לשלם מס למדינה. 

מהי הלוואה מקרן השתלמות?

הלוואה מקרן השתלמות היא הלוואה שבה אתם מעמידים את כספי קרן ההשתלמות שלכם בערבות להלוואה. 

אם לא תצליחו לעמוד בתנאי ההלוואה והתשלום, בית ההשקעות יהיה רשאי לקזז את הסכום שאתם חייבים לו מקרן ההשתלמות שלכם. 

מדוע אנשים בוחרים לקחת הלוואה דרך קרן ההשתלמות?

פרסומת

אנשים רבים בוחרים לקחת הלוואת קרן השתלמות דרך בית ההשקעות בו הם עמיתים מכיוון שפעמים רבות תנאי ההלוואה הרבה יותר משתלמים.

בניגוד לבנק שאין לו ערבות שתחזירו לו את הכסף בזמן ותעמדו בתנאי ההשקעה או חברות כרטיסי אשראי וגופים פיננסיים פרטיים שלא מכירים את ההתנהלות הפיננסית שלכם, לגופי ההשקעות יש ערבות שתחזירו את הכסף או שהם יקבלו אותו דרך קרן ההשתלמות שלכם. 

לכן, הם מסוגלים לתת תקופות הלוואה גמישות, סכומים גבוהים יחסים וריביות נמוכות.

מהי הלוואה מקרן השתלמות הלמן אלדובי?

הלוואה קרן השתלמות הלמן אלדובי היא הלוואת שפיצר או גרייס בגובה מינימלי של 10 אלף שקלים כאשר כשהקרן נזילה ניתן לקבל הלוואה עד לגובה של 80% מסכום הקרן וכאשר היא אינה נזילה עד ל-50% מסכום הקרן. 

פרסומת

אילו סוגי הלוואה ניתן לקבל ומה ההבדלים ביניהם?

הלוואה מקרן השתלמות הלמן אלדובי ניתנת בשלושה מסלולי החזר:

  1. הלוואת שפיצר – הלוואה בה העמית משלם מדי חודש תשלומי החזר על הקרן והריבית. 
  2. הלוואת שפיצר עם גרייס חלקי – הלוואה בה העמית יכול לדחות את מועד תחילת התשלומים החודשיים לתקופה של עד 12 חודשים. לאחר מכן, הוא משלם מדי חודש את הקרן והריבית. 
  3. הלוואת גרייס – הלוואה בה יש פירעון של הקרן והריבית בסוף תקופת ההלוואה. 

מי לא יכול לקבל הלוואת קרן השתלמות הלמן אלדובי?

עמית של בית ההשקעות הלמן אלדובי שיש עיקול או שיעבוד בחשבון שלו לא יוכל לקבל הלוואה בערבות קרן ההשתלמות. 

אילו מסמכים יהיה עליכם להציג על מנת לקבל הלוואת קרן השתלמות הלמן אלדובי?

על מנת לקבל הלוואת קרן השתלמות הלמן אלדובי יהיה עליכם להגיש בקשה ולצרף מספר מסמכים:

  1. צילום תעודת זהות.
  2. צילום הסכם הלוואה חתום. 
  3. אישור ניהול חשבון בנק או צילום של המחאה מבוטלת על מנת להראות אסמכתא לניהול חשבון עובר ושב.