הלוואה מקרן השתלמות הלמן אלדובי

בית ההשקעות הלמן אלדובי פעל בשוק הגמל וההשתלמות בין השנים 1995-2021, עד שנמכר והתמזג עם בית ההשקעות הפניקס.

פרסומת

לעמיתי קרנות ההשתלמות של הלמן אלדובי יכולים לקבל הלוואה מקרן ההשתלמות, על ידי פנייה לחברת הפניקס – ראו פירוט במדריך על הלוואות מקרן השתלמות הפניקס.

ריכזנו עבורכם את כל המידע שעליכם לדעת לפני שאתם לוקחים הלוואה מקרן השתלמות לעמיתי בית ההשקעות הלמן אלדובי.

מהי הלוואה מקרן השתלמות הלמן אלדובי?

הלוואה מקרן השתלמות לעמיתי הלמן אלדובי היא הלוואת שפיצר או בלון שמספקת חברת הפניקס, אשר רכשה את הלמן אלדובי. לפרטים נוספים – לחצו כאן.

אילו סוגי הלוואה ניתן לקבל ומה ההבדלים ביניהם?

הלוואה מקרן השתלמות הלמן אלדובי ניתנת בשלושה מסלולי החזר:

  1. הלוואת שפיצרהלוואה בה העמית משלם מדי חודש תשלומים בגובה קבוע הכוללים את החזרי הקרן ותשלומי הריבית. 
  2. הלוואת שפיצר עם גרייס חלקי – הלוואה בה העמית יכול לדחות את מועד תחילת התשלומים החודשיים לתקופה של עד 12 חודשים. לאחר מכן, הוא משלם מדי חודש את הקרן והריבית. 
  3. הלוואת גרייס – הלוואה בה יש פירעון של הקרן והריבית בסוף תקופת ההלוואה. 

מי לא יכול לקבל הלוואת קרן השתלמות הלמן אלדובי?

עמית של בית ההשקעות הלמן אלדובי שיש עיקול או שיעבוד בחשבון שלו לא יוכל לקבל הלוואה בערבות קרן ההשתלמות. 

פרסומת

אילו מסמכים יהיה עליכם להציג על מנת לקבל הלוואת קרן השתלמות הלמן אלדובי?

על מנת לקבל הלוואת קרן השתלמות הלמן אלדובי יהיה עליכם להגיש בקשה ולצרף מספר מסמכים:

  1. צילום תעודת זהות.
  2. צילום הסכם הלוואה חתום. 
  3. אישור ניהול חשבון בנק או צילום של המחאה מבוטלת על מנת להראות אסמכתא לניהול חשבון עובר ושב.