הלוואה מקרן השתלמות אינפיניטי – ריביות, סכומי הלוואה, יתרונות וחסרונות

עד 75% מסכום החיסכון בקרן ההשתלמות

הלוואה מקרן השתלמות אינפיניטי

ציון הלוואות נט
4.5Full StarFull StarFull StarFull StarHalf Star

 • ריבית מינימלית P-0.5%
 • עד 75% מסכום החיסכון
 • ללא קנס פרעון מוקדם

>> דירוג הלוואות מקרן השתלמות <<
>> השוואת הלוואות <<

פרסומת

הלוואה מקרן ההשתלמות הינה עדיין אחת מההלוואות המשתלמות ביותר שניתן לקבל בישראל. בית ההשקעות אינפיניטי, הפועל משנת 1997, מאפשר ללקוחותיו לקחת הלוואות מקרנות השתלמות וקופות הגמל שבניהולו.

ריכזנו עבורכם את המידע שחשוב להכיר אודות הלוואה מקרן השתלמות אינפיניטי: מהם תנאי ההלוואה, מי זכאי לקבל אותה ומהו התהליך לבקשת ההלוואה.

מהי הלוואה מקרן השתלמות אינפיניטי?

בית ההשקעות אינפיניטי מאפשר ללקוחותיו לקבל הלוואה מקרן ההשתלמות ללא פגיעה בתנאי הוותק או הנזילות הקיימים, ומבלי שיצטרך למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות ולאבד את הטבות המס הקיימות לחיסכון בקרן השתלמות.

מהם תנאי ההלוואה מקרן השתלמות אינפיניטי?

תנאי ההלוואות מקרנות השתלמות נקבעים בהתאם להנחיות רשות שוק ההון ומדיניות ההלוואות של כל בית השקעות. תנאי ההלוואות מקרן ההשתלמות של אינפיניטי הם:

 • סכום הלוואה מינימלי: 15,000 ש"ח ללקוח.
 • סכום הלוואה מקסימלי: 1 מיליון ש"ח ללקוח.
 • תקופת הלוואה: עד 7 שנים.
 • ריבית על ההלוואה: ריבית משתנה, צמודה לריבית הפריים, הנקבעת לכל לקוח בהתאם להחלטות החיתום של החברה.
 • סוג הלוואה: שפיצר / בלון / גרייס.

מה גובה ההלוואה מקרן ההשתלמות של אינפיניטי?

סכום ההלוואה שניתן לקבל מקרן ההשתלמות של אינפיניטי נע בין 15,000 ש"ח ל-1 מיליון ש"ח, והוא נקבע בהתאם ל-3 פרמטרים:

פרסומת
 • סכום החיסכון הכולל של העמית בקרן ההשתלמות
 • מסלול ההשקעה בו בחר העמית (100% מניות / מסלולים אחרים)
 • מעמד נזילות הכספים

נכון לשנת 2024, סכומי ההלוואה המירביים שניתן לקבל מקרן השתלמות אינפיניטי (האחוזים המוצגים הם מתוך סכום החיסכון הכולל של העמית בקרן ההשתלמות) הם:

כספים נזיליםכספים שאינם נזילים
מסלול השקעה שאינו מנייתי75%50%
מסלול השקעה מניות40%0%

מי זכאי לקבל הלוואה מקרן השתלמות אינפיניטי?

על מנת לקבל הלוואה מקרן השתלמות של אינפיניטי עליכם להיות עמיתים של בית ההשקעות, אשר עברו את גיל 18 ומנהלים קרן השתלמות בבית ההשקעות.

ההלוואה ניתנת רק עבור קופה שאינה מעוקלת, מוגבלת או משועבדת.

איך מקבלים הלוואה מקרן השתלמות אינפיניטי?

ניתן להגיש בקשה להלוואה מקרן השתלמות אינפיניטי בדרכים הבאות:

הלוואה מקרן השתלמות אינפיניטי טפסים דיגיטליים

מילון מונחים מקוצר

פרסומת

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא קופה שאליה מופקד במשך כל חודש כספים של העובד והמעביד והם נסגרים לתקופה של 6 שנים. הכסף המופקד לקרן ההשתלמות הוא אחוז מסוים מהמשכורת של העובד והוא פטור ממס. 

אם העובד מחליט למשוך את הכסף לפני הזמן הוא יהיה צריך לשלם עליו מיסים ואם הוא יחכה לתום 6 השנים הכסף יהיה פטור ממס. 

מהי הלוואת שפיצר?

הלוואת שפיצר היא הלוואה בה משלמים את הקרן והריבית מדי חודש, כאשר סכום ההחזר החודשי הכולל קבוע.

מהי הלוואת גרייס?

הלוואת גרייס היא הלוואה בה משלמים את הריבית מדי חודש ואת הקרן בסוף תקופת ההלוואה. 

מהי הלוואת בלון?

הלוואת בלון היא הלוואה בה משלמים את הקרן והריבית בסוף תקופת ההלוואה.