הלוואה למורים – ארגון המורים

בנק הבינלאומי חתם על הסכם מול ארגון המורים והוא מעניק הלוואות ייחודיות למורים החברים בארגון. 

פרסומת

ריכזנו עבורכם את כל המידע שעליכם להכיר על הלוואות למורים.

מה הוא ההסכם שנחתם בין איגוד המורים לבנק הבינלאומי?

ארגון המורים חתם עם בנק הבינלאומי הסכם שאמור להעניק למורים תנאים טובים יותר לפתיחת חשבון וקבלת הלוואות. 

אילו הלוואות הבנק הבינלאומי מעניק לחברי ארגון המורים?

  1. הלוואה מסובסדת – הלוואה בהתאם לתנאי ריבית החשב הכללי עד לגובה של 50 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 60 תשלומים ללא צורך בהעברת משכורת בריבית שקלית לא צמודה למדד. 
  2. הלוואה לכל מטרה – הלוואה עד לגובה של 100 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 60 תשלומים בריבית פריים פלוס 0.5% למורים המעבירים משכורת.
  3. הלוואה בניכוי משכר – הלוואה עד לגובה של 100 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 60 תשלומים בריבית פריים מינוס 0.5% למורים המעבירים משכורת.

שימו לב, כדי לקבל הלוואה לכל מטרה או הלוואה בניכוי משכר מבנק הבינלאומי עליכם להעביר משכורת.

כמו כן, הלוואה בניכוי משכר ניתנת למורים המקבלים משכורת ממשרד החינוך, רשת אורט, רשת אמי"ת, רשת דרכא וכל גורם שיחתום על הסכם מול בנק הבינלאומי. 

מהי "הלוואה שלוקחת חופש" של בנק הבינלאומי?

בנק הבינלאומי מציע הלוואה נוספת המעניקה למורים מעבירי משכורת יכולת לקבל הלוואה ולקבל פטור מתשלומי הקרן למשך שלושה חודשים רצופים. גובה ההלוואה הוא עד 40 אלף שקלים בתקופת החזר של 48 תשלומים עם ריבית פריים פלוס 2.5%.

פרסומת